CED regions in Hungary

Below are the regions in Hungary that have declared a Climate Emergency, in chronological order. Click the “motion text” links to see details of the motions they passed.

5 November 2019, Budapest Municipal Assembly, Central Hungary, Hungary, population 1,752,286

Declared a Climate Emergency (Klimaveszélyhelyz)
motion text


Motion text is here.

7 November 2019, District 8 of Capital Budapest, Józsefváros, Hungary, population 76,811

Declared a Climate Emergency (klimaveszhelyzetet). A video recording is here (debate from 2:50, voting from 3:27).
motion text


Resolution is here.
Excerpt:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.egyetért azzal, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett.
2.egyetért azzal, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyekre Józsefvárosnak kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. hőség, viharok, árvizek és villámárvizek) ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük.
3.a fenti megállapítások alapján a káros hatások csökkentése érdekében az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, valamint a képviselő-testület intézményei
a.segítik a helyi gazdaság átállítását ún. körforgásos gazdasággá, amelyben melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik,
b.saját eszközeikkel támogatják Magyarország Kormányát és Országgyűlését minden olyan tevékenységben, melynek célja a nemzetgazdaság dekarbonizációj ának elérése legkésőbb 2050-ben, ri
c.arra törekednek, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol ez lehetséges,
d.mindent megtesznek a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, egészségkárosodások, időelőtti halálozás megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások, épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, élelmiszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése érdekében,
e.zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkentik a klímaváltozás káros hatásait,f.kommunikációs felületein felhívják a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a klímaváltozás ellen, és miként tudnak alkalmazkodni hozzá.
4. az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, valamint az Önkormányzat intézményei a klímaalkalmazkodás érdekében:
a.a határozat 3. pontjában vállaltak fedezetére a 2020-as költségvetési évtől kezdve a rendelkezésre álló források függvényében külön költségvetési keretet biztosít,
b.semmilyen költségvetési forrást nem használnak fel olyan célokra, amelyek a 3.pontban vállaltak elérését ellehetetlenítik vagy megnehezítik,
c.minden fejlesztési projekt elfogadásakor figyelembe veszik a klímaalkalmazkodási célokat,
d.minden közbeszerzési kiírásban elvárják, hogy az ajánlattevők az Önkormányzat klímastratégiájával tisztában legyenek, és szerződésben vállalják, hogy az abban megfogalmazott elvárásoknak eleget tesznek.
5. felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy a jelen határozat megállapításait és vállalásait Józsefváros készülőklímastratégiájába építse be, azok részleteit dolgozza ki, szükség esetén készítsen előterjesztést a stratégia szint alatti Klíma Cselekvési Terv kidolgozásáról.