CED regions in Hungary

Below are the regions in Hungary that have declared a Climate Emergency, in chronological order. Click the “motion text” links to see details of the motions they passed.

5 November 2019, Budapest Municipal Assembly, Central Hungary, Hungary, population 1,752,286

Declared a Climate Emergency (Klimaveszélyhelyz)

motion text

Motion text is here.

7 November 2019, District 8 of Capital Budapest, Józsefváros, Hungary, population 76,811

Declared a Climate Emergency (klimaveszhelyzetet). A video recording is here (debate from 2:50, voting from 3:27).

motion text

Resolution is here.
Excerpt:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.egyetért azzal, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett.
2.egyetért azzal, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyekre Józsefvárosnak kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. hőség, viharok, árvizek és villámárvizek) ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük.
3.a fenti megállapítások alapján a káros hatások csökkentése érdekében az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, valamint a képviselő-testület intézményei
a.segítik a helyi gazdaság átállítását ún. körforgásos gazdasággá, amelyben melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik,
b.saját eszközeikkel támogatják Magyarország Kormányát és Országgyűlését minden olyan tevékenységben, melynek célja a nemzetgazdaság dekarbonizációj ának elérése legkésőbb 2050-ben, ri
c.arra törekednek, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol ez lehetséges,
d.mindent megtesznek a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, egészségkárosodások, időelőtti halálozás megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások, épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, élelmiszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése érdekében,
e.zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkentik a klímaváltozás káros hatásait,f.kommunikációs felületein felhívják a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a klímaváltozás ellen, és miként tudnak alkalmazkodni hozzá.
4. az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, valamint az Önkormányzat intézményei a klímaalkalmazkodás érdekében:
a.a határozat 3. pontjában vállaltak fedezetére a 2020-as költségvetési évtől kezdve a rendelkezésre álló források függvényében külön költségvetési keretet biztosít,
b.semmilyen költségvetési forrást nem használnak fel olyan célokra, amelyek a 3.pontban vállaltak elérését ellehetetlenítik vagy megnehezítik,
c.minden fejlesztési projekt elfogadásakor figyelembe veszik a klímaalkalmazkodási célokat,
d.minden közbeszerzési kiírásban elvárják, hogy az ajánlattevők az Önkormányzat klímastratégiájával tisztában legyenek, és szerződésben vállalják, hogy az abban megfogalmazott elvárásoknak eleget tesznek.
5. felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy a jelen határozat megállapításait és vállalásait Józsefváros készülőklímastratégiájába építse be, azok részleteit dolgozza ki, szükség esetén készítsen előterjesztést a stratégia szint alatti Klíma Cselekvési Terv kidolgozásáról.

21 November 2019, District 6 of Capital Budapest, Terézváros, Hungary, population 38,504

Declared a Climate Emergency (klimaveszhelyzetet).

Resolution is here.
From minutes:

1. Felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő generációinak életfeltételeire, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fent.
Felelős: Temesvári Szilvia alpolgármester
Határidő: folyamatos

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés elmozdítását az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből fakadóan kötelességének tekinti.
Felelős: Temesvári Szilvia alpolgármester
Határidő: folyamatos

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a hősziget-hatásra közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás és a hősziget hatás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt.
Felelős: Temesvári Szilvia alpolgármester
Határidő: folyamatos

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a légszennyezésre közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás és a hősziget hatás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt.
Felelős: Temesvári Szilvia alpolgármester
Határidő: folyamatos

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezménnyel összhangban az önkormányzat és a tulajdonban álló gazdasági társaságok működésében biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes nyilvánosságát és a nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban.
Felelős: Temesvári Szilvia alpolgármester
Határidő: folyamatos

28 November 2019, District 11 of Capital Budapest, Újbuda, Hungary, population 151,812

Declared a Climate Emergency. Mayor’s Facebook post with declaration text is here.

motion text

Agenda Item 7 is here.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
1. felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő generációk életfeltételeire, Újbuda Képviselő-testülete megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fenn;
2. kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdítását az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből fakadóan, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján Újbuda Önkormányzata is kötelességének tekinti;
3. elhatározza, hogy a hősziget-hatásra közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás és a hősziget-hatás elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt;
4. elhatározza, hogy a levegőtisztaságra közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás és a légszennyezettség elleni fellépés szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt;
5. elhatározza, hogy környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezménnyel összhangban Újbuda Önkormányzata és a tulajdonban álló gazdasági társaságok működésében biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes nyilvánosságát és a nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban.
6. elhatározza, hogy intézkedéseket hoz, mellyel a lakosság klímaváltozás hatásaitól való megvédésére irányulnak. Úgymint a lakások túlzott felmelegedés elleni védelme, felkészülés villámárvizekre.
7. csökkenti az Önkormányzat működésének karbonlábnyomát, mindent megtesz a kerület környezetbarátabb működéséért.

19 December 2019, Érd District Council, Hungary, population 65,857

Declared a Climate Emergency (klimaveszhelyzet). Motion in agenda is here. Video of decision (debate from 3:44:00, voting from 4:11:40) is here.

23 January 2020, District 10 of Capital Budapest, Kőbánya, Hungary, population 78,414

Declared a Climate Emergency (éghajlati veszályhelyzet)

motion text

Resolution is here.
Excerpt:

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja által Genfben bemutatott éves jelentésből az derül ki, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a globális átlaghőmérséklet ebben az évszázadban akár 3,4-3,9 °C-kal is emelkedhet, ami széleskörű és pusztító hatásokkal jár, de még a Párizsi Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartása esetén is 3,2 °C-os emelkedés várható. Az éghajlatváltozás veszélyére adott globális válaszhoz történő hozzájárulásként – figyelemmel a Képviselő-testület és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2019. decemberi ülésén a tárgykörben benyújtott képviselői előterjesztéssel összefüggésben tárgyaltakra is -javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Főváros, más kerületek és nagyvárosok, valamint az Európai Parlament példáját követve állapítsa meg, hogy éghajlati veszályhelyzet áll fenn, illetve kötelezze el magát a döntéshozatali eljárásban az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjainak elsőbbsége mellett. Javaslom azt is, hogy a Képviselő-testület végeztesse el a Kőbányai Önkormányzat, annak intézményei és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok átvilágítását abból a szempontból, hogy azok működése pontosan miként hat az éghajlatváltozásra. Ennek ismeretében tud döntést hozni a Képviselő-testület arról, hogy milyen határidővel tűzhető ki a karbonsemlegesség, illetve a zöldenergiára való teljes átállás elérése. Az Önkormányzat részletes feladatait és azok megvalósításának eszközeit a Környezetvédelmi Programban és a Klímavédelmi Stratégiában szükséges rögzíteni.