Screenshot_2019-12-13 Australia’s Emissions Projects 2019 – australias-emissions-projections-2019-report pdf

from Australia’s emissions projections 2019 (published December 2019)